همکاری با همرو

ما مسیر همکاری را شبیه یک سفر فرض می‌کنیم. سفری که مقصدش ارائه‌ی خدمات به مشتریانمان است. 

در این سفر، مثل هر سفر دیگر گاهی ممکن است مسیر آسان باشد و گاهی هم سخت شود. گاهی ممکن است بایستیم و از مناظر اطراف لذت ببریم و خودمان را در موقعیتی که هستیم دوباره بیابیم و درباره‌ی مسیر پیش‌رو همفکری کنیم. گاهی هم ممکن است در شرایطی قرار بگیریم که مجبور باشیم با سرعت و استقامت حرکت کنیم. 

گاهی ممکن است در طول مسیر سفر مجبور شویم هوای همسفرمان را داشته باشیم و گاهی ممکن است فراتر از چیزی که ازمان انتظار می‌رفته اقدامی انجام بدهیم.

وقتی به همکاری به‌عنوان سفر فکر می‌کنیم چیزهایی از جنس کشف، لذت، سختی، حمایت و همدلی، اعتماد و رهبری مسیر ممکن است به ذهن بیاید. به‌نظر می‌رسد ما در مسیر به چنین چیزهایی نیاز خواهیم داشت.