نگاهی به تصویر زیر بیاندازید. چه می‌بینید؟ خانمی جوان که به دوردست‌ها خیره شده، یا چهره یک پیرزن؟ پاسخ هر دو است. همانند بسیاری از موارد مشابه دیگر، این خطای دید از حقیقتی اساسی درباره درک انسان پرده بر می‌دارد: دو نفر می‌توانند سناریو، گفتگو یا تصویری کاملا یکسان را مشاهده کرده و در عین حال، برداشت‌ها و نظرات متفاوتی درباره آن داشته باشند. این موضوع ارتباط زیادی با کار تیمی دارد.

ادامه مطلب …