روایت همرو: هر سازمان راوی یک قصه است.

فرض کنید در جلسه‌ای نشسته‌اید و از شما پرسیده می‌شود سازمان خود را به چه چیزی تشبیه می‌کنید؟ در این صورت با تجربه‌ای که از نقاط قوت و ضعف سازمان خود دارید چه تمثیلی را برای تعریف سازمان خود انتخاب می‌کنید؟

ما معمولا این پرسش را در جلساتی که با مدیران و اعضای یک سازمان داریم طرح می‌کنیم و به نوع مثال و روایتی که آنها از سازمانشان دارند توجه می‌کنیم. سعی می‌کنیم کلماتی که به‌تکرار استفاده می‌شود را به‌خوبی بشنویم و از کنار هم گذاشتن این اطلاعات متوجه می‌شویم که برداشت جمعی اعضای آن سازمان از اهدافشان چه‌گونه استمعمولا قصه‌ای که اعضا از سازمان خود تعریف می‌کنند بر کیفیت تصمیم‌گیری‌ها، رفتار و نتایج سازمانی اثرگذار است.

ما در همرو کمک می‌کنیم تا روایت سازمانی شفاف شود و این روایت با آنچه که باید باشد و باعث می‌شود هر سازمان به نتیجه برسد هماهنگ شود. اعضای همرو علاقه به گوش‌دادن و پرسش‌گری دارند و با بکارگیری این دو ویژگی تلاش می‌کنند تا چالش‌های سازمانی شناسایی شوند. همچنین اعضای همرو می‌توانند با مهارت تسهیل‌گری در اعضای یک سازمان برای رسیدن به نتیجه مشارکت ایجاد کنند.

ما در همرو مجموعه ای از متخصصان توسعه سازمانی، منابع انسانی، روانشناسی و آموزش هستیم که با تمرکز بر جنبه های انسانی کسب و کارها و ایجاد تغییر در رفتار و سطح تعاملات، چالش های سازمانی را حل می کنیم و به سازمان ها کمک می کنیم تا مشتریان راضی تری داشته باشند، محصولات و خدماتی متناسب با نیاز بازار ارائه دهند و در نهایت به سودآوری بالاتری برسند.